תקנון

1. אתר זה הינו אתר מקוון למכירת חבילות ליווי אישי/יעוץ/קורס/סדנא ומוצרים נלווים.
2. תקנון זה מסדיר את היחסים המשפטים והמסחריים שבין חברת קאמבק להלן "חברת האופנה ו/או החברה" ) לבין לקוחותיו ( להלן: " הלקוחות " ו/או "הלקוח " ו/או " הגולש)".
3. נוסח התקנון בלשון זכר אך מיועד לשני המינים.
4. הגישה והשימוש באתר זה , במוצרים ובשירותים הזמינים בו כפופים לתנאי האתר. על ידי רישום אתה מצהיר כי הנך מסכים לכל התנאים והתקנות וההגבלות. והלקוח ו/או המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה נגד האתר ו/או בעלי האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה בכל הקשור להוראות והתנאים.
5. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
6. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות את השירותים הנרכשים דרך האתר ללא הודעה מוקדמת.
7. הנהלת האתר אינה אחראית על הרשמה, ביטול, תנאי העסקה לשירותים אשר נרכשו דרך צד ג` (כגון מתנ"ס/חדר כושר/סטודיו) שינויים בהרשמה, עדכונים וביטולים יתבצעו דרך אותו צד ג` (מתנ"ס/חדר כושר/סטודיו) דרכו בוצעה עסקת הרכישה ישירות ללא קשר להנהלת אתר קאמבק.
8. הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש ,אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ורכישה אלה.
9. עדכון האתר נעשה באופן תדיר על בסיס מלאי קיים , במידה ומוצר שהוזמן לא קיים במלאי הלקוח יקבל עדכון ויוצעו חלופות אחרות.
10. עדכון האתר נעשה באופן תדיר על בסיס חבילות ללקוח , במידה וחבילה שהוזמנה אינה מוצעת עוד הלקוח יקבל עדכון ויוצעו חלופות אחרות.
11. כל המחירים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ אליהם יתווספו דמי משלוח בהתאם לתעריפים המופעים באתר תחת הכותרת משלוחים והחזרות.
12. מוסכם כי עם הזנת הפרטים באתר בכל דרך שהיא ניתנת הסכמת הגולש לתנאי השימוש מדיניות הפרטיות וע"י כך הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להציג או לשלוח לגולש עדכונים באמצעות חשבונו באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני ופייסבוק לרבות עדכוני מוצרים , מבצעים, עסקאות וחבילות חדשות.
13. באתר רשאי לקנות אדם אשר מלאו לו 18 שנים , קטין רשאי לבצע הזמנה באתר בצירוף אישור אפוטרופוס בלבד.
14. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או ללקוח ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
15. החברה והנהלת האתר עושים את מירב המאמצים כדי שהתמנות ישקפו בצורה הטובה ביותר את המוצרים אותם אנו מוכרים אך עקב תחלופת מלאי גדולה והבדלים באמצעי צפייה השונים , יתכנו שינויים בגוון ו/או בגרפיקה של המוצר .16. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.
17. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, חגים , מועדי חג שונים , אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
18. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת . המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת את תהליך ההזמנה.
19. הנהלת האתר אינה אחראית על מחירי מוצרים, חבילות, חוגים, אימונים אשר מתפרסמים דרך צד ג` (מתנ"ס/חדר כושר/סטודיו). אחריות עדכון הלקוח בדבר המחירים המפורסמים על ידי צד ג` (מתנ"ס/חדר כושר/סטודיו) חלים על צד ג` ובאחריותו הבלעדית ואינם קשורים לאתר זה או הנהלת קאמבק.
20. מסמכים המתקבלים במהלך שיעור/אימון/סדנא/יעוץ/קורס/ליווי אישי אינם מהווים תחליף להתוויה רפואית. לפני יישום התוכנית יש לפעול לפי הרשום בהמשך: חובה להיבדק ע"י רופא לפני תחילתה של כל תוכנית אימונים ותפריט תזונה על מנת ולקבל אישור מטעם הרופא המטפל טרם התחלת התהליך, זאת על מנת למנוע רגישות/ריאקציות/בעיות אחרות בריאותיות, שכן אם קיים ספק כלשהו הנוגע לבריאותכם אין להתחיל בתהליך ויש לפנות להנהלת קאמבק לקבלת החזר כספי בהתאם (או לצד ג` דרכו נרכש המנוי).
21. טרם ביצוע תוכנית בחדר כושר חובה להיוועץ במאמן או/ו בעל הסמכה בחדר הכושר על מנת וללמוד את ביצוע התרגילים כיאות ולמנוע כל פגיעה אפשרית. אין להתחיל תוכנית אימונים חדשה ללא אישור ובדיקה של מאמן הכושר במכון בו הנך מתאמן במקביל לאישור רופאי מתאים כחוק חדרי הכושר הנדרש על ידי חדר הכושר.
22. התפריט ותוכנית האימונים הנם בגדר המלצה בלבד ומשמשים להנאתו של המתאמן, המלצות אלו אינן בגדר חובה ואינן באות לטפל או להחליף טיפול בבעיה בריאותית או רפואית כלשהי.

הליך הרכישה
23. ניתן לשלם בגין המוצרים באתר באמצעות כרטיס אשראי באופן מאובטח ומאושר על ידי חברות האשראי ו/או באמצעות חשבון paypal.
24. כמו כן ניתן לשלם במזומן לשליח בעת מסירת המוצר המוזמן ללקוח.
25. כמו כן ניתן לשלם במזומן לבעל מקצוע בעת הענקת שירות המוזמן ללקוח.
26. חלק מהשיעורים והאימונים נמכרים דרך צד ג` (מתנ"ס/חדר כושר/סטודיו) ותהליך רכישת המנוי, תשלום יתבצע לצד ג` ישירות.
27. לשם הבטחת ביצעו הזמנה ביעילות וללא תקלות על הלקוח להקפיד למסור את כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. ידוע ללקוח כי במידה ובעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, העסק לא יוכל להבטיח שהמוצרים שהוזמנו יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לעסק בגלל פרטים מוטעים, יחוייב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. לפיכך, יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
28. אישור ההזמנה הסופי מתבצע רק לאחר קבלת ההזמנה ובדיקת זמינות המוצר במלאי , יש לציין כי ייתכן ובמקרים מסוימים מוצר שהוזמן אזל במלאי למרות שלא צוין זאת באתר , במקרה זה יהיה זכאי הלקוח להחזר כספי מלא וביטול העסקה או למציאת חלופה שוות ערך למוצר וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג`.
29. אישור ההזמנה הסופי לרישום לחבילת ליווי אישי ו/או קורס מתבצע רק לאחר קבלת ההזמנה ובדיקת מקום פנוי והתאמת הלקוח לתוכנית, יש לציין כי ייתכן ובמקרים מסוימים יתרת המקומות הפנויים אזלה למרות שלא צוין זאת באתר , במקרה זה יהיה זכאי הלקוח להחזר כספי מלא וביטול העסקה או למציאת חלופה שוות ערך למוצר וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג`.
30. כרטיס האשראי שנמסר על ידי הלקוח ואשר סורב ע"י חברת כרטיסי האשראי יהווה ראיה לביטול עסקה מבחינת העסק . הלקוח יוכל לפנות ולתקן את פרטי הכרטיס לתשלום.
31. המוצרים השונים יסופקו באמצעות דואר ישראל או באמצעות חברת משלוחים לשם איסוף עצמי יש צורך בתיאום מראש עם שירות הלקוחות של האתר.
32. המוצרים הקיברנטיים השונים כגון קבצים, ספרים אלקטרוניים, תמונות, מפרטים, סיכומים יסופקו באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת דואר אלקטרוני אשר סופקה ע"י הלקוח. כתובת דואר אלקטרוני שנמסר על ידי הלקוח ואשר נמצאה לא תקינה לא יהווה ראיה לביטול עסקה מבחינת העסק . הלקוח יוכל לפנות ולתקן את פרטי הדואר האלקטרוני. האחריות למסור דואר אלקטרוני תקין מוטלת על הלקוח.
33. הנהלת האתר מתחייבת לשלוח את המוצרים ללקוח תוך 48 שעות במסגרת ימי העסקים ולאחר אישור ביצוע התשלום וזאת בכפוף לכך שהמוצר זמין במלאי.
34. ימי העסקים א-ה אינם כוללים שישי, שבת ,ערבי חג , חגים ומועדים וחול המועד.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת והחלפת מוצרים
35. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1980. הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או נזק ו/או פגם. כאשר הנהלת האתר היא המחליט הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה הלקוח בשום אופן או דרך. יובהר כי ניתן להחזיר את הפריט – שלא נעשה בו שימוש – תוך 14 ימים מקבלתו, במידה והלקוח יהיה מעוניין לקבל החזר כספי ינוכה 5% מגובה העסקה או 100 ש"ח הזול מביניהם.
36. ביטול עסקה לפני שליחת המוצר ללקוח יהיה ללא חיוב נוסף ויוחזרו ללקוח הכספים ששילם בגין העסקה כולל דמי משלוח. זיכוי כספי יינתן עפ"י האמור בחוק.
37. הנהלת האתר אינה אחראית על הרשמה, ביטול, תנאי העסקה לשירותים אשר נרכשו דרך צד ג` (כגון מתנ"ס/חדר כושר/סטודיו) שינויים בהרשמה, עדכונים וביטולים יתבצעו דרך אותו צד ג` (מתנ"ס/חדר כושר/סטודיו) דרכו בוצעה עסקת הרכישה ישירות ללא קשר להנהלת אתר קאמבק.
38. במקרה של ביטול עסקה אחרי שליחת המוצר ללקוח ולאחר קבלת המוצר במשרדי החברה, באריזתו המקורית ובשלמותו וללא שימוש בו, יינתן זיכוי כספי לא כולל דמי משלוח חזרה אל משרדי החברה.
39. החלפות והחזרות מתבצעות עם שליח עד הבית או באמצעות שליחת המוצר לחברה באמצעות דואר ישראל.
40. במידה והלקוח יבקש להחזיר את המוצר לחברה בכפוף לאמור לעיל עם שליח עד הבית יחויב הוא בעלות משלוח נוספת של ₪30.
41. הזיכוי יבוצע אך ורק לכרטיס האשראי אשר ממנו בוצעה ההזמנה, אם ההזמנה בוצעה באמצעות חשבון Paypal יתקבל החזר לחשבון ה Paypal בוצעה הרכישה במידה ומדובר על עסקת מזומן תבוצע העברה בנקאית
42. לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט וכרטיסי דואר נטענים ולכן בעלי כרטיסים אלה יהיו זכאים לקבלת קרדיט באתר בלבד.
43. הנהלת האתר רשאית להחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם למצב המוצר, על אופן ההחזרה, מועד הרכישה, או החלפת המוצר.
44. במקרה של ביטול פגישה חובה להודיע כ 24 שעות מראש, אחרת תחויב בדמי פגישה או עדכון מלאים.
45. לא ניתן לקבל החזר כספי לאחר קבלת התוכנית, תוכנית התזונה ו/או תוכנית האימונים.
46. ניתן לשדרג לחבילת פגישות גדולה יותר בעת סיום המפגש הראשון או השני בלבד מפגשים בהשלמת הסכום בהתאם למחירון החברה העדכני, לחילופין אלו משמשות גם נקודות יציאה במקרה הצורך בהתאם למחיר עליות הסדרה אותה ביצעת/
47. נא לשים לב שדרוג סדרת פגישות ניתן לבצע רק בפגישה הראשונה והשנייה. יש להוסיף דמי שדרוג של 80 ₪. בכל פגישה לאחר מכן יש להתחיל רצף חדש - עמכם הסליחה.
48. תוקף מנוי הפגישות והזכות לנצלן הנו בהתאם לגודל החבילה שרכשת ולא מעבר. ניתן להקפיא את רצף המפגשים לחודש אחד בלבד וזה בתיאום מראש של 48 שעות/
49. לא ניתן להקפיא, להשהות, לדחות או להאריך את התקופה הנ"ל למעט אירוע בריאותי מתועד.
50. לא ניתן להעביר או למכור פגישות לאדם אחר.

ביטול העסקה ע"י הנהלת אתר
51. האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל עסקה בהתקיים התנאים הבאים:
52. במקרה בו תמצא כל טעות ו/או טעות אנוש בהגדרת המוצר ,בפרטיו ,מחיר או כל פרט אחר בפרסום המוצר.
53. הנהלת האתר לפי שיקול דעתה הבלעדית , זיהתה רוכש שאינו עומד בתנאי האתר או בתנאי הקבלה לשיעור/קורס/סדנא/ליווי אישי.
54. במקרה בו האתר לא יוכל לספק את המוצר עקב חוסר במלאי החנות או אצל היבואן.
55. במקרה בו בוצעה הזמנה ללא תשלום והלקוח אינו משלם ו/או אינו בר השגה תוך 7 ימים מיום ביצוע ההזמנה.
56. במקרה והקורס/סדנה לא הגיעה למינימום נרשמים הדרוש לפתיחה.

אחריות החברה:
57. החברה ו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר ו/או שימוש בתוכנית תזונה ו/או תוכנית אימון ו/או המלצה כללית.
58. החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנזק מכל מין וסוג שהוא שיגרם למוצר אשר נרכש מהחברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם מכל סיבה שהיא וזאת לאחר תום 14 ימים מיום קבלת המוצר הנרכש.
59. החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנזק מכל מין וסוג שהוא שיגרם למוצר עקב שימוש לא סביר במוצר ו/או שימוש בניגוד להוראות היצרן ו/או החברה.
60. בכל מקרה לא תשא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך מוצר הנרכש וכן לא תשא החברה בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

זכויות יוצרים:
61. חברה קאמבק הינה היוצרת הבלעדית של האתר ושל כל התוכן שבו וכן בעלת זכויות היוצרים הבלעדית בשם קאמבק, פולה רווח.
62. לשם יצירת האתר השקיעה החברה עמל רב , מקוריות ומאמצים ניכרים וזאת במטרה לשרת את כלל לקוחותיה של החברה בצורה יעילה , נוחה , ופשוטה.
63. אין להעתיק, לשכפל , להפיץ , למכור ולשווק בכל דרך שהיא מידע כלשהו מהאתר לרבות סימני מסחר טקסטים ותמונות.

סמכות השיפוט המקומית 64. דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו והתקנון יפורש על פיהם.
65. כל סכסוך או שאלה משפטית בקשר לחברה ו/או לאתר תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז דרום בלבד.

שתף/פי עם החברים
שאלות ותשובות