מאמרים

השקט הנפשי וההבנה מתחילים כאן, התחילי להקרוא ולהפנים

הסתירה הפנימית ותרגיל המרְאָה
הסתירה הפנימית ותרגיל המרְאָה
אין
אין "לפנֵי" ו-"אחרֵי", זה תמיד "אחרֵי"!